Hakkımızda

Okuma alışkanlığı, uzun süreçler sonucunda kazanılan bir edimdir. Ayrıca etkin okur kimliğini kazanmak da oldukça zordur. Çocukluktan başlayarak getirilen yaşantılar ve davranış özellikleri, eleştirel ve etkin bir okur olma açısından oldukça önemlidir. Bunun yanında okurun yazın dünyasındaki tercihleri, takip ettiği yazarlar, yayınevleri, süreli yayınlar ve bütün bunlara yönelik tutumu ‘Okuma Kültürü’nü oluşturur.

İyi bir okur, çağların tercihi olan eserleri de göz ardı etmeden edebiyat dünyasının güncelini de takip edendir. Ayrıca okumak, onun için hayat boyu devam eden bir süreçtir. İyi bir okur demek, disiplinler arası bilgi geçişini iyi yapabilen, okuma sürecine saplantılı bir şekilde ideolojik olarak yaklaşmayan, nesnel olabilen okurdur. Sadece sürekli okuyarak bilgi hamalı haline gelmekten ziyade yazan, üreten, anlatan, yeniden üreten olmak ise etkin okur olmak demektir.

Günümüzde internetin yaygın olarak kullanılmasıyla bilginin son kullanıcıya kolaylıkla ulaşabilmesi için pek çok kapsamlı çalışma yapılmaktadır. Modern toplumlarda bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler kültürel alışkanlıklarda son derece önemli değişiklikler meydana getirmiştir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerine yapılan büyük yatırımlarla hem dünyada hem de ülkemizde bilgi toplumuna geçişi önemli ölçüde destekleyen etkin öğrenme ortamları sağlanmıştır. Ancak başarı ve kalitenin artırılması, fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanması ve bu çalışmalar sonucunda nitelikli bir okur yetiştirilmesi için ulaşılabilir kültürel içeriklere ihtiyaç vardır.

Okuyanbilir ekibi olarak okuma kültürü oluşturmak çabalarına mütevazı bir katkı sunmayı hedefledik.

Geçmişten günümüze, tarihten edebiyata, klasikten popülere birçok farklı türden oluşan kitap koleksiyonu ile sitemizde okuyucular okudukları bu kitaplardan metaforik okuma çıktılarına ulaşabilecek, yaratıcı okuma etkinliklerine dahil olabilecektir. Ayrıca kitap özelinde kültürel etkinliklerden haberdar olabilecekler, okudukları kitaplarla ilgili yorumlarını paylaşabileceklerdir.

Peki Biz Kimiz?

İlk emri ‘oku’ olan bir kitaba iman etmiş, okurken öğrenen, öğrenirken eğlenen, çok gezerken çok okuyan, okuduklarını eleştiren, kitaba ve okumaya dair teknolojik gelişmeleri takip eden, okudukları kitaplardan hayali dostlar edinmiş bir grup kitap gönüllüsüyüz.

OKUYANBİLİR EKİBİ